Yon sèl lang ofisyèl pou dechouke mantalite nou

Yon sèl lang ofisyèl se tit liv sa a Gérard-Marie Tardieu ap prezante nan venntwazyèm edisyon «Livres en folie» k ap fèt 31 me ak 1e jen 2018, nan «MUPANAH». Nan liv sila a, otè a touche pwoblematik aprantisaj la ki kokobe chak jou pi plis mantalite tout jèn Ayisyen ki pase nan sistèm edikasyon nou an. Nan lide sa a, akademisyen an mande pou lang ayisyen an se sèl lang peyi a, jan Konstitisyon 87 la mande sa a.

Sindy Ducrépin
Par Sindy Ducrépin
30 mai 2018 | Lecture : 3 min.

«Yon sèl lang ofisyèl» genyen ladan l senk chapit diferan men ki marande ak yon sèl lide : dechouke mantalite nou. Dechouke mantalite n, lè nou sispann itilize lang Fransè yo kòm lang ofisyèl peyi a, lè nou sèvi ak li tankou zouti pou nou imilye Ayisyen parèy nou, ak lè nou sispann bay timoun yo senbòl nan lekòl yo epi mande yo eksprime yo chak lè yo itilize lang manman yo. « Lang sa a, nou fè li lonè lakay. Epi nou renmen sèvi ak li anpil anpil pou toufounen pwòp sè ak frè nou, alòske Konstitisyon peyi a di nou sèl lang ki simante nou se kr

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.