Bon van Émérante!

Publié le 2018-02-02 | Le Nouvelliste

Culture -

Espri Émerante chante peyi…

Yon Espri ki rele espri...

Yon espri ki chita kilti peyi

Nan tout nanm li, san paspouki...

Se yon potorik fanm lakay

Ki charye nan Zantray

Toupatou , sou tout ray

Respè idantite Ayiti

Respè patrimwàn kilti peyi…

Sitou respè pou la vi lakilti

Émérante, yon fanm solid tout bon

Ki kite yon gwo paj listwa ekri ak patisyon

Patisyon ki dwe fè lakilti pran wout liberasyon…

Bon van Émérante!

Lody Auguste

Kafou Fèy, 6 janvye 2018

Lody Auguste Kafou Fèy, 6 janvye 2018 Auteur
Ses derniers articles

Réagir à cet article